عرض سلام و خوش‌آمد

“متن شما همانند یک کشتی است که شما ناخدای آن هستید و خواننده مطلب، مسافر آن. شما بایستی این کشتی را به قدری آرام و یکنواخت راهبری کنید که مسافران‌تان با تکان­ های ناگهانی که همه آرامش و انسجام فکری‌شان را به هم می‌ریزد، مواجه نشوند. شیفت‌های ناگهانی، بدون مقدمه‌چینی و ارتباط معقول و منطقی، مانند تکان‌های شدیدی در یک کشتی هستند که مسافران آن را مضطرب و گیج می‌کنند. سعی کنید ناخدای متبحری باشید!”

-دکتر مرتضی رضایی‌زاده

هدف اصلی از طراحی این سامانه یکپارچه نمودن اصول صحیح نگارش پژوهش (پایان‌نامه/مقاله) برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی است. بدین منظور، در فاز یک، بیش از ۶۰۰ کامنت‌ یکی از اساتید دانشکده بر روی پایان‌نامه‌ها و مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی گردآوری و در سامانه بارگذاری شده است. اکنون به منظور توسعه این سامانه نمایندگانی از سایر اساتید تحت آموزش قرار گرفته و کامنت‌های اساتید دیگر نیز در حال سازماندهی جهت درج در سامانه است.

از مهم‌ترین دستاوردهای این سامانه صرفه‌جویی در وقت اساتید و همچنین به اشتراک‌گذاری تجارب پژوهشی میان دانشجویان و حتی سایر اساتید دانشگاه است. لذا، انتظار می‌رود، سامانه مدیریت دانش «باهم تا دفاع» گامی در جهت بهبود توانمندی‌های پژوهشی دانشجویان و همچنین ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی باشد.