فهرست اساتید

کاربران گرامی،
در این صفحه فهرست اساتید را ملاحظه می‌کنید. برای مشاهده کامنت‌های هر یک از اساتید می‌توانید روی اسم آن‌ها کلیک کرده و وارد صفحه مربوطه شوید.





دکتر مرتضی رضایی زاده
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزش عالی




دکتر امیررضا اصنافی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی




دکتر فرنوش اعلامی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه رهبری و توسعه آموزشی