ارتباط با ما

ارتباط با ادمین: jaafarifarz@ (تلگرام)- zohre.jaafari@yahoo.com

 

آدرس: تهران، بلوار دانشجو، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه آموزشی یادگیری فناورانه ارتباط با مسئولین هر بخش

 نوری براری: فصل اول
barari.nori@gmail.com

رقیه نوراللهی: فصل دوم
educontact95@gmail.com

 زهره جعفری فر: فصل سوم
zohre.jaafari@yahoo.com

راضیه شاهوردی: فصل چهارم
r.shahverdi72@gmail.com

اسماعیل عبداللهی: فصل پنجم
edutechnology1395@gmail.com

راضیه محققیان: تولید محتوای صفحه آموزش وُرد با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی
razieh.mohaghegh@gmail.com

ثریا خزایی: گردآوری و دسته‌بندی کامنت‌ها
soraya.khazai@gmail.com

پرستو علیخانی: مقاله، کتاب، چکیده
parastu.alikhani@gmail.com

سمیه رحیمی: پروپوزال
rahimi_somaye@ymail.com

نوری براری: منابع و رفرنس نویسی
barari.nori@gmail.com

سعیده دباغیان: طراحی نرم افزار
S.dabaghian1371@gmail.com

مائده زارعی: نکات عمومی
maedeh.zarei66@gmail.com

زهره زین الدینی: درست نویسی
zeynoddini93@gmail.com

 

آرمیتا قربان شیرودی: مدیریت سامانه
shiroodiarmita@yahoo.com